home

Konzularno odeljenje / Informacija o vizama za državljane BiH

INFORMACIJA O VIZAMA ZA DRŽAVLJANE BIH

Na osnovu Sporazuma o uzajamnjim putovanjima građana Ruske Federacije i BiH u Rusku Federaciju BEZ VIZA putuju državljani BiH

 • nosioci diplomatskih i službenih putnih isprava,
 • nosioci civilnih (običnih) pasoša, koji imaju u pasošu pečat POSLOVNO U RUSIJU,
 • nosioci civilnih (običnih) pasoša, koji idu u privatnu posjetu a posjeduju ORIGINAL-POZIV (priglašenije) iz Rusije,
 • nosioci civilnih (običnih) pasoša, koji idu kao turisti a posjeduju ORIGINAL-TURISTIČKI VAUČER od RUSKE turističke agencije.

U ostalim slučajevima je potrebna VIZA.

ZA IZDAVANJE VIZE JE POTREBNO
podnjeti Konzularnom odjeljenju Ambasade Rusije u Sarajevu

 1. zahtjev (formular se izdaje u Konzulatu), (Pravila popunjavanja formulara)

 2. pasoš (sa najmanje 2 čiste stranice za vize i rokom važenja najmanje 6 mesjeci više od roka važenja tražene vize),

 3. jednu fotografiju 3x4,

 4. dokumenat-osnov za izdavanje vize, a to je:

  - za turističku vizu – kopija turističkog vaučera od ruske turističke agencije, koja ima pravo izdavanja vaučera za strane turiste;

  - za tranzitnu vizu – karte i/ili rezervacija do krajnjeg odredišta i viza u zemlju odredišta (ukoliko je ona potrebna);

  - za druge vrste viza (posao, studije, seminare, razgovore i sl.) – poziv (priglašenije) od organizacije u koju se putuje, urađen preko Pasoško-vizne službe teritorijalnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije ili Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

 5. potvrda o testiranju na HIV/AIDS, ukoliko se traži višekratna, radna ili studentska viza.

NAPOMENA: Troškove izdavanja vize se naplačuju u konzularnom odjeljenju.

KONZULARNO ODJELJENJE
AMBASADE RUSIJE U BIH
tel. +38733/214-863, 668-147, faks 668-148
e-mail: konzulat.rusije@bih.net.ba
Rad sa strankama:
ponedeljkom, srijedom, petkom od 10.00 do 12.00